Eminentor flytter ut av 50kvm til 200kvm

2017-04-28

Eminentor implementerer en egenutviklet crm løsning for bedre relasjonshåndtering av kunder og samarbeidsbanker

Eminentor har en målsetning om å effektivisere og levere bedre support til sine eksisterende og nye kunder og samarbeidsbanker. Et av initiativene har vært er å utvikle et kundesenter som er effektivt og en automatisert løsning for kundekonsulenter og rågivere som gir aktuell status på søknader i nåtid.

Eminentor er stolte av å annonsere at bedriften har lansert en egenutviklet CRM løsning, kalt CBART, Customer and Bank Relationship managament Tool.

Et av CBART systemets hovedformål er å støtte kvalitetssikret prosessering av lånesøknader raskt, og kostnadseffektivt. CBART er også et nav for automatisk og manuell kommunikasjon mellom kunder, Eminentors lånekunsulenter og samarbeidsbanker, og fungerer dessuten som et sentralarkiv blant annet for lånedokumentasjon.

Atif Sani, COO i Eminentor, er veldig fornøy og sier dette om det nye systemet:

«Fra en situasjon der kundenes lånesøknader ble manuelt koordinert internt hos oss fra start til utbetaling, har Eminentor, gjennomført et internt prosjekt for å fange og rapportere end-end statuser på søknader.

CBART er et fantastisk verktøy der vi på et sted kan håndtere søknader og kundehenvendelser som gjelder alle Eminentors produkter via samtlige markedskanaler.

CBART har direkte medført økt kapasitet hos oss på kundesenteret samtidig som vi har systemstøtte til å jobbe målrettet og systematisk.»

Ønsker du at en rådgiver ringer deg for å fylle søknaden for deg?

Legg ved ditt navn og telefonnummer nedenfor.

Hvorfor bør en rådgiver ringe meg?


- For å få optimal gjennomslag på søknaden din.
- Raskere behandlingstid, god oppfølging.
- Søknaden blir fylt ut korrekt.