Ordliste

  Pris eksempel:65 000 kr o/5 år er beregnet ut fra en eksempelrente på 6,99%. Etabl.geb 950 kr. Totalt 91 368 kr. Eff.rente 8,69%.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  M  P  R  S  Å 


  A

  Amortisering

  Periodisk nedbetaling av et lånebeløp; kalles også nedbetalingsplan. Enten betales lånet ned i like store avdrag, tillagt påløpt eller neste termins renter, eller lånet betales med like store beløp per termin. Renten er da beregnet for hele lånets løpetid, og delt opp i forhold til antall terminer.

  Amortiseringsfrihet

  En eller flere terminer i en nedbetalingsplan der avdrag ikke forfaller til betaling.

  Amortiseringstid

  Tiden fra en nedbetalingsplan starter og slutter

  Annuitet

  Beløpet en låntaker betaler i rente og nedbetaling på et lån. For annuitetslån er summen av rente og nedbetalinglike stor, dvs. samme sum hver gang. Når rentedelen minsker, øker nedbetalingsdelen like mye.

  Autogiro

  Regninger trekkes automatisk fra din bankkonto, dersom du har fylt en blankett og gitt ditt samtykke.

  B

  Bankdag

  Dag når norske banker har åpent: mandag-fredag, som ikke er en helgedag.

  Bankpolicy

  Banken har taushetsplikt og får ikke avsløre for uvedkommende hvilke forhold kunden har til banken.

  Bedriftskonto

  Bedriftskonto benyttes til inn- og utbetalinger i din bedrift. Kontoen er et naturlig redskap i den daglige driften og kan disponeres med de betalingstjenestene du måtte ha behov for. Tilgang til kontoen har du i nettbanken og på den måten kan du enkelt administrere bedriftens likvider.

  Betalingsanmerkning

  Når namsmannen eller domstol har anslått betalingsskyldigheten for en ubetalt skyld. Den registreres i tre år blir igjen uansett om skylden betales.

  Betalingskort

  Betalingskort er et plastkort som kan brukes ved betaling av kjøp av varer og tjenester i stedet for kontanter. Det finnes to hovedtyper betalingskort: debetkort og kredittkort.

  Betalingspåminnelse

  Samtale eller brev fra en lånegiver å betale en forfalt regning.

  Betalingsutsettelse

  Betalingsutsettelse betyr at du kan utsette betalingen ofte rentefritt i en gitt periode (alt fra 1-36 mnd er vanlig) mot et gebyr. Betaler du alt innen forfall betaler du kun utsettelsesgebyret, eller eventuelle påløpte renter.

  Blancolån

  Lån uten sikkerhet.

  Bonus

  Bonus er noe du får gratis og som kan opptjenes gjennom en gitt bruk av kredittkortet. Bonus medfører at man ofte sparer opp til poeng som ofte kun kan benyttes til et bestemt formål. Det kan være ved kjøp av spesielle varer eller tjenester slik som flyreiser, matvarer eller lignende. Bonuspoeng kan som regel konverteres til varer eller tjenester og samles som regel opp i en konto som du har tilgang til.

  Bokostnad

  Totalkostnad når man bor i en bolig, dvs. summen av driftskostnader, nedbetaling av lån, rentekostnader, samt avdrag før eventuelle skattefradrag. Se driftskostnad.

  C

  Cashback

  Cashback betyr at du får penger tilbake på kjøpet ditt. Ved de fleste kredittkortkjøp vil dette medføre at et beløp/prosentandel trekkes fra på din kredittkortfaktura og du må betale tilbake et lavere beløp en det varen opprinnelig kostet. F.eks: Kjøp av sko til 1000.- kr med 5% cashback vil medføre at beløpet på fakturaen fra kredittkortselskapet blir 950,- kr.

  D

  Driftskostnad

  Kostnadene for eiendommens drift som energi, elektrisitet, vann, søppelrydding, renhold, forsikring m.m. Se boligkostnad.

  E

  Effektiv rente

  Summen av renter og andre kostnader som etablerings- og fakturagebyr, antall nedbetalinger m.m. konvertert til en årlig rente på lånet. Effektiv rente brukes for å kunne sammenligne hva ulike lån koster.

  Egenkapital

  Egenkapitalen er andelen av kjøpesummen du selv må legge inn i boligen. Minstekravet for egenkapital er 15%.

  Etableringsgebyr

  Kostnad for å legge opp et lån.

  F

  Factoring

  "Factoring" betyr at en virksomhet selger sine kundefordringer (dvs. fakturaer) til en tredjepart (kalt en faktor) som tar en provisjon for håndtering av fakturaene. Gjelder utsending av fakturaer, reskontrooppfølging, kundedialog, purring og inkasso - dermed kan du konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

  Fastrente

  En bindende avtale om en fast rente for 3, 5 ,10 eller 15 år. Fastrentelån er mindre fleksibelt enn flytende lån, da man er bundet til en fast rente og nedbetalingsplan. Se flytende rente.

  Finansieringsbevis (lånebevis)

  Finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Lånebeviset har normalt gyldighet i 3 måneder. Det er fint å ha dette klart før du skal på visning og rett som det er finner din drømmebolig.

  Flytende rente

  Rente på lånet endrer seg i takt med svingninger i markedet. Lånet kan innfris når som helst - helt eller delvis. Se fast rente.

  Forbrukslån

  Forbrukslån er et lån man kan få uten å stille sikkerhet i eiendeler. Et typisk forbrukslån lar deg låne mellom 1 000,- og 500 000,- kroner.

  G

  Gjeldsbrev

  Et gjeldsbrev er en erkjennelse av å skylde penger, og et skriftlig løfte om å tilbakebetale pengene. Gjeldsbrevet innholder personopplysninger om hvem som er låntaker(e), lånebeløp, informasjon om nedbetaling og rentebetingelser

  H

  Høyrentekonto

  En høyrentekonto er en form for bankkonto beregnet på langsiktig sparing.

  I

  Inkasso

  Prosedyre hvor kredittgiveren kan få betalt for sine krav.

  K

  Kausjon

  Forbindelse av en eller flere personer (fysiske eller juridiske) å svare for kreditteierens betalingsforpliktelser om denne ikke oppfyller disse.

  Kausjonist

  Fysisk eller juridiisk person som går i borgen(?) for en annen persons betalingsforpliktelser.

  Kapitalkostnad

  Rente og nedbetaling på et lån.

  Kreditt

  Kreditt er penger en bank eller låneinstitusjon låner ut til kunden mot løfte om å etterbetale ved senere tilfelle.

  Kredittgiver

  Den som gir et lån. Se kredittgiver.

  Kredittkort

  Kredittkort er et betalingskort hvor kortholder gis kreditt ved kjøp av varer og tjenester.

  Kreditteier

  Den som får et lån. Se kredittgiver.

  Kredittopplysning

  Opplysning om en privatpersons eller foretaks kredittverdighet.

  M

  MasterCard

  MasterCard er et multinasjonalt selskap med virksomhet innen betalingstransaksjoner og da spesielt korttransaksjoner med debet- og kredittkort som bærer selskapets varemerke, MasterCard.

  P

  Pantbrev

  Et dokument som er bevis på et bil- eller boliglån.

  R

  Refinansiering

  Refinansiering er å oppnå bedre betingelser på den gjelden man har, og dette gjør man ved å ta opp ny gjeld med lavere renter og omkostninger og deretter innfri den gamle gjelden med det nye lånet.

  Refinansiering med fast eiendom som sikkerhet

  Refinansiering med fast eiendom som sikkerhet innebærer det samme som refinansiering, men at banken tar pant i din bolig og dermed vurderer å tilby enda lavere rente og bedre vilkår.

  Refinansiering med fast eiendom som sikkerhet tenkes i tre tilfeller: Det ene er når du har betalt mye ned på lånet ditt og ønsker at banken skal vurdere om det er mulig å gi deg lavere rente.

  Det andre er når du vil samle all gjeld i ett lån. Det kan for eksempel være hvis du har forbruks- og kredittkortgjeld.

  Et tredje tilfelle er hvis du ønsker å øke det lånet du har. Dette forutsetter at du har ledig sikkerhet i boligen eller annen fast eiendom som du kan benytte.

  Reiseforsikring

  Reiseforsikring er en fellesbetegnelse for forsikringer i forbindelse med reiser. Dette kan være reisegods-, reiseulykkes-, reisesyke-, reiseansvars-, hjemtransport- og avbestillingsforsikring. Reiseforsikringen kan gjelde en enkelt reise eller en bestemt tidsperiode, omfatte én eller flere personer, og være gyldig i hele verden eller bare i et avgrenset område.

  Rente

  Lånegivernes godtgjørelse for lån.

  Rentefri kreditt

  Alle kredittkort tilbyr en gitt periode med rentefri kreditt, noe som betyr at de låner deg penger gratis i ett gitt antall dager. Dette kan være helt opp til nesten 60 dager.

  Rentesats

  Renten i prosent av den aktuelle kapitalgjelden.

  Rentetak

  Et rentetak innebærer at lånerenten ikke overstiger et avtalt rentenivå

  S

  Serielån

  Nedbetaling med samme beløp hver forfallsdag. Rente på den aktuelle gjelden tilkommer. Se annuitet.

  Sikret lån

  Et lån der lånetageren garanterer for lånet ved hjelp av f.eks. et hus eller en bil.

  Skyldner

  Betyr det samme som debitor, det vil si en som er forpliktet av et krav. Betalingsansvarlig person eller personer som låner penger.

  SME

  “Small and Medium (sized) Enterprises", altså små og mellomstore bedrifter.

  Smålån

  Med smålån menes lån til finansiering av middels til større innkjøp av varer og tjenester som elektroniske artikler, hvitevarer, møbler, reiser, oppussing og andre produkter og tjenester.

  Sparekonto

  Rentesparing er en form for bankkonto beregnet på langsiktig sparing med høyere rente enn for eksempel en lønnskonto

  Å

  Årspris

  Årspris på kredittkort er det fortsatt noen banker og kredittkortselskap som krever, men det har blitt mindre vanlig. Kredittkortet skal tilby veldig bra tjenester og forsikringer for å kunne forsvare en årspris på kredittkortet i dag, ettersom det er så mange gratis kredittkort på markedet med bra tjenester og forsikringer.

  Grunner til å velge Eminentor

  •   Det er gratis og uforpliktende
  •   Velg beste tilbud fra flere banker
  •   Sammenligne rente og vilkår
  •   Kvalifiserte medarbeidere
  •   Kostnadsfri økonomisk rådgivning
  •   Lån uten sikkerhet eller pant
  •   Reduser kostnader
  •   Samle smålån og kredittkortgjeld
  •   Refinansier med bedre vilkår
  •   Gode råd til bedre råd

  Ønsker du at en rådgiver ringer deg for å fylle søknaden for deg?

  Legg ved ditt navn og telefonnummer nedenfor.

  Hvorfor bør en rådgiver ringe meg?


  - For å få optimal gjennomslag på søknaden din.
  - Raskere behandlingstid, god oppfølging.
  - Søknaden blir fylt ut korrekt.