Personvern og cookies

Lån eller refinansier inntil 500 000 kr!

Din søknad behandles av flere banker - kostnadsfritt.
Lånebeløp
150 000
Løpetid
7
Lånet skal brukes til å refinansiere andre lån?
Månedsbeløp Fra 7 544,- *
* Lånksempel: 65 000 kr over 5 år, eksempelrente 6,99%., etabl.geb. 950 kr., mån. avgift 40 kr blir totalt 91 368 kr. Eff.rente 8,69%. Rentes settes individuelt mellom 8,69–25,3%. Lang nedbetalingstid og/eller en medsøker øker sjansene for å få lån. Du kan innfri lånet tidligere enn avtalt løpetid.
Søk nå

Nye regler ved behandling av personopplysninger

EUs nye regler om personvern (personvernforordningen) trer i kraft den 25 mai 2018 – på engelsk kalt General Data Protection Regulation (GDPR). Forordningen gjelder som lov innen EU og EØS og har til hensikt å styrke borgernes grunnleggende rettigheter gjennom å gi de personer hvis personopplysninger behandles, bedre kontroll over hvordan egne personopplysninger anvendes. En registrert kan for eksempel være en som ha registrert sin søknad om forbrukslån eller vurderer å søke med Eminentor, eksempelvis og i de fleste tilfeller en kunde, men det kan også være en  medsøker. Personvernforordningen og ny norsk lov vil erstatte dagens personopplysningslov. Loven har til hensikt å styrke enkeltpersoners rettigheter gjennom å gi større innsyns- og endringsrett og ved å gir personer bedre kontroll over selskapers bruk og lagring av personopplysninger.

 

En registrert person kan for eksempel være en person som har sendt inn søknad om forbrukslån eller vurderer å søke lån gjennom Eminentor, eksempelvis og i de fleste tilfeller er dette en kunde, men det kan også være for eksempel en medsøker. Personvernforordningen og en ny norsk personopplysningslov erstatter dagens personopplysningslov.

Personvernforordningen gir alle personer en større rett til å bestemme over egne personopplysninger og inneholder blant annet regler om hvordan behandlingen av personopplysninger skal skje. Den inneholder regler om retten til informasjon og tilgang til egne personopplysninger, retting av uriktige opplysninger, sletting av data, samt muligheter til i visse tilfeller å begrense behandlingen av personopplysninger.

Mye i Personvernforordningen ligner på de reglene som finnes i dagens personopplysningslov. Men en viktig forbedring i kommende personopplysningslov er den økte beskyttelsen av enkeltpersoner og at det stilles høyere krav ved blant annet å opprette Databehandlingsansvarlige i selskapet. Det betyr at alle foretak og organisasjoner som får tilgang til og behandler personopplysninger har et større ansvar for hva de kan ha registrert i sitt register og hvoran informasjonen skal benyttes. Og at det må ligge et samtykke bak informasjon som skal benyttes og ved at informasjon ikke kan benyttes direkte uten ny godkjenning fra personer.

Eminentor har utpekt en egen personvernansvarlig som har som særskilt oppgave å overvåke personvernspørsmålet og sørge for at loven etterfølges.

Innsamling av personopplysninger

Eminentor samler inn informasjon i forbindelse med søknader som registreres. Den personlige informasjonen som Eminentor samler inn håndteres på en ansvarsfull måte med hensyn til din beskyttelse og integritet. Eminentor behandler de personopplysningene som gis i forbindelse med interessen for våre produkter og tjenester, informasjonen registreres i forbindelse med administrasjon av søknaden og behandles konfidensielt. Eminentor kan også ved behov for dette, spille inn telefonsamtaler eller lagre e-postkommunikasjon. Navn og adresseopplysninger oppdateres løpende via Folkeregisteret.

Formålet med personopplysningsbehandlingen

Eminentor behandler personopplysningene for de formål som angis i avsnittene nedenfor.

Gjennomføring av søknaden

Eminentor trenger personopplysninger i forbindelse med søknaden. Formålet med behandling av personopplysninger er å samle inn, registrere og kontrollere de personopplysninger som kreves før gjennomføring av en søknad og for å kunne dokumentere, administrere og gjennomføre formidlingen av nødvendig informasjon til våre samarbeidende banker. At du gir personopplysninger er en grunnleggende forutsetning for at Eminentor skal kunne sende en søknad om forbrukslån med nødvendig informasjon om deg til våre samarbeidsbanker.

Oppfyllelse av forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning eller myndighetsvedtak (rettslig forpliktelse)

I forbindelse med avsnittet ovenfor (Forberedelse og administrasjon av søknaden) skjer også behandling av personopplysninger for at Eminentor sine samarbeidsbanker skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter lovgivning eller myndighetsvedtak. Eksempel på slik behandling er behandling av personopplysninger for å oppfylle de krav som finnes i for eksempel bokføringsloven og hvitvaskingsloven. Det kan også være kontroll av personopplysningene mot sanksjonslister som bankene etter lov eller myndighetsvedtak er pålagt å gjøre eller gjør for å sikkerhetsstille at det ikke foreligger bristende forutsetninger for å gjennomføre visse banktjenester for våre samarbeidsbanker.

Markeds- og kundeanalyser samt systemutvikling og markedsføring (berettiget interesse) 

Personopplysninger behandles også for utførelse av markeds- og kundeanalyser samt systemutvikling, som et ledd i Eminentors forretningsutvikling med formål å forbedre formidlingstjeneste produkter og tjenester mot kundene. Kundeanalyser foretas også for å motvirke bedragerier.

Personopplysninger kan også behandles som underlag for markedsføring. Når behandling skjer med markedsføringsformål kan også profilering forekomme for å rette passende tilbud til deg som kunde. Med profilering menes automatisk behandling av personopplysninger som benyttes for å bedømme visse personlige egenskaper hos en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi eksempelvis dennes økonomiske situasjon, personlige preferanser, interesser og besøkelsessted.

Samtykke til behandling av personopplysninger 

Når det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykket, kan du eller annen som er registrert, hver for dere, i forbindelse med undertegnelse av det aktuelle dokumentet, gi et uttrykkelig samtykke til at personopplysningene kan behandles for de formål som er angitt ovenfor. Et eksempel på når samtykke til behandling av personopplysninger kreves er når de personopplysningene som gis til Eminentor inneholder sensitive personopplysninger. Med sensitive personopplysninger menes opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger eller biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Du har rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke. Eminentor har da etter dette ingen rett til å behandle opplysningene med grunnlag i samtykket, hvorpå opplysningene da ikke lengre kan legges til grunn for formidling av søknaden.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger

Eminentor lagrer kun personopplysningene så lenge det er nødvendig. Personopplysningene vil lagres så lenge det er et åpen tilbud fra en eller flere av våre samarbeidsbanker. Deretter lagres kun enkelte opplysninger for markedsførings formål. Slike opplysninger som navn, epost, alder, tlf nr, lånebeløp)

Behandling av personopplysninger av andre enn Eminentor  

Behandling av personopplysningene kan, innenfor rammen for gjeldende om taushetsplikt, skje av foretak i konsernet og av enheter som konsernet samarbeider med for å utføre sine tjenester, for eksempel samarbeids banker. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er Eminentors formidling av søknad om forbrukslån til våre samarbeids banker.

Tredjelandsoverføring  

I visse tilfeller kan Eminentor overføre personopplysninger til land utenfor EU og EØS (såkalt tredjeland) samt til internasjonale organisasjoner. Slik overføring kan kun skje dersom visse vilkår i Personvernforordningen er oppfylt for eksempel at EU-kommisjonen har besluttet at det er et adekvat beskyttelsesnivå i det aktuelle landet, og under forutsetning av at også øvrige regler i Personvernforordningen følges.

 

Kundens rettigheter 

Nedenfor beskrives de viktigste nyhetene som Personvernforordningen innebærer for deg som er kunde hos Eminentor, eller av en annen grunn er registrert hos oss.

Innsyn i egne personopplysninger

Du som er kunde hos Eminentor har på samme måte som tidligere rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som formidles til bankene om deg. En slik begjæring om innsyn kan ikke bare gjøres skriftlig med vanlig brev men også gjøres på annen måte, eksempelvis elektronisk. En forutsetning for at du skal få innsyn i egne personopplysninger er som tidligere at Eminentor kan identifisere deg på en sikker måte slik at uvedkommende ikke gis mulighet til å se dine opplysninger.

Dataportabilitet

En nyhet er at du kan begjære å få ut en elektronisk kopi av all informasjonen som viser hvilke personopplysninger du selv har gitt til Eminentor og som formidles til bankene elektronisk. Du har mulighet til å begjære at opplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig. En slik begjæring om dataportabilitet gjøres på samme måte som en begjæring om innsyn og også i dette tilfellet er det nødvendig at Eminentor kan identifisere deg på en sikker måte slik at uvedkommende ikke gis mulighet til å se dine opplysninger.

Rett til å rette 

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet og også supplere personopplysningene der de er ufullstendige.

Rett til sletting av din informasjon

Personvernforordningen inneholder en rett for deg til å få dine personopplysninger slettet. Du kan når som helst avslutte din søknad hos Eminentor og kreve sletting av opplysninger.

Sperre mot direkte reklame

Du har rett til å reservere deg mot slik direkte markedsføring fra Eminentor. Dersom du har spørsmål, kontakte oss på info@eminentor.no.

Du kan lese mer om Personvernforordningen på Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/

Eminentor bruker cookies (informasjonskapsler) - hva er det?


En informasjonskapsel, også kjent som en cookie, er en liten tekstfil som blir lagret på datamaskinen, lesebrettet eller telefonen din av nettstedet du besøker.

Cookies på eminentor.no inneholder IKKE personopplysninger om deg, og hvem som leser hva er anonymt.

Hvilke typer opplysninger samler vi inn?


Cookies på eminentor.no kan inneholde opplysninger om geografiske plasseringer og hvilke apparat som brukes for å surfe på våre nettsider og statistiske opplysninger om brukerne av våre tjenester.

Hva bruker vi cookies til?


Vi kan bruke cookies til en eller flere av følgende formål:


Den nye ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger. Les mer om den her: ekomloven §2-7b

Ved å benytte tjenester på eminentor.no samtykker du i at cookies brukes til et eller flere av overnevnte formål. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du blokkere cookies fra å bli lastet ned.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Samarbeidsbanker

Eminentor samarbeider med flere store og små banker i Norge. Vi streber etter å gi deg det beste mulige lånetilbudet etter en helhetsvurdering av søknaden din. Et lån som er formidlet av Eminentor koster det samme som når du låner direkte av banken. Våre priser kan sammenlignes med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.