Grunnen til at man ikke alltid får innvilget hele forbrukslånet

2017-05-26         Inntekt
Grunnen til at man ikke alltid får innvilget hele forbrukslånet

Grunnen til at man ikke alltid får innvilget hele forbrukslånet


Når du søker om et forbrukslån er det flere krav banken har som spiller inn i vurderingen av søknaden. Banken ser alltid på inntekten din, uansett hvor mye du har tenkt til å låne må man vanligvis ha en bruttoinntekt på over 150 000 kr per år for å få innvilget forbrukslånet. Inntekten er viktig fordi det viser din mulighet og evne til å betale ned lånet. Banken trenger også din inntekt for å kalkulere renten på forbrukslånet, nedbetalingstid og hvor mye penger du kan låne.

Det er viktig å være klar over at bankene vurderer og behandler søknadene individuelt. Sikkerhet, egenkapital og gjeld blir også vurdert forskjellig for hver søknad og bankene stiller også forskjellige krav. Vanligvis har bankene to forskjellige måter å tilpasse forbrukslån til riktig nivå. Det er enten å gjennomføre en ny rente, eller å endre lånesummen.Vurdering av forbrukslån

Her har vi lagt ved et eksempel på en vurdering av søknad om forbrukslån:

Si at en person vil ta opp et forbrukslån på kr 150 000, med en effektiv rente på 12%. Personen har en årlig brutto årsinntekt på kr 300 000, og en netto rentebærende gjeld på kr 1 500 000. I denne situasjonen vil gjeldsgraden være 1:5, det betyr at man tar 5 ganger brutto inntekt for å finne rentebærende gjeld. Ofte har bankene en regel  som forteller gjeldsgraden man må ha for å kunne dra nytte av full lånesum. Hvis kravet er 1:4, vil du kunne få lånet justert ned 20%. I dette tilfellet vil det bety at du kun kan låne kr 120 000.

Del denne artikkelen


Grunner til å velge Eminentor

  •   Det er gratis og uforpliktende
  •   Velg beste tilbud fra flere banker
  •   Sammenligne rente og vilkår
  •   Kvalifiserte medarbeidere
  •   Kostnadsfri økonomisk rådgivning
  •   Lån uten sikkerhet eller pant
  •   Reduser kostnader
  •   Samle smålån og kredittkortgjeld
  •   Refinansier med bedre vilkår
  •   Gode råd til bedre råd

Ønsker du at en rådgiver ringer deg for å fylle søknaden for deg?

Legg ved ditt navn og telefonnummer nedenfor.

Hvorfor bør en rådgiver ringe meg?


- For å få optimal gjennomslag på søknaden din.
- Raskere behandlingstid, god oppfølging.
- Søknaden blir fylt ut korrekt.