Gjeld i Norge

Lån eller refinansier inntil 500 000 kr!

Din søknad behandles av flere banker - kostnadsfritt.
Lånebeløp
150 000
Løpetid
7
Lånet skal brukes til å refinansiere andre lån?
Månedsbeløp Fra 7 544,- *
* Lånksempel: 65 000 kr over 5 år, eksempelrente 6,99%., etabl.geb. 950 kr., mån. avgift 40 kr blir totalt 91 368 kr. Eff.rente 8,69%. Rentes settes individuelt mellom 8,69–25,3%. Lang nedbetalingstid og/eller en medsøker øker sjansene for å få lån. Du kan innfri lånet tidligere enn avtalt løpetid.
Søk nå
2017-06-19         Lån
Gjeld i Norge

Norge på gjeldstoppen

Norge er et av de landene i verden som har mest gjeld blant befolkningen og aldri har den vært høyere. På 90-tallet var husholdningenes samlede gjeld som andel av disponibel inntekt på 150%. Den gangen gikk det galt. I dag er gjeldsbelastningen på historisk høye 250 prosent. Denne utviklingen er  bekymringsfull. De siste årene har man nesten daglig kunnet lese i media om finanseksperter som kommenterer denne veksten i befolkningens gjeldgrad.

 

Rentenedgang

De siste 20 til 25 årene har det vært en klar nedgang i rentenivået i Norge ihht. til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Grunnlaget for rentenedgangen er den globale økonomiens vekst over lengre tid. Dette gjør at nordmenn kan bære mye høyere gjeld i dag enn tidligere. Selv om nordmenn har mer gjeld i dag er rentebelastningen (inntekter som brukes til å betale renter) bare en brøkdel av hva den har vært. Renteutgifter som andel av inntekten var på 13 prosent i 1990, mens den idag er på under 5 prosent. Dvs. at 5 prosent av inntektene våre går til betaling av renter.

 Gjeld i Norge

Det er nesten umulig å nøyaktig forutsi renteutvikling, men det kan være smart å bygge opp privatøkonomien slik at du er forberedt når/hvis rentene går opp igjen. Dagens lånerenter er lavere enn det normalt sett har vært. Om dette vedvarer er usikkert, men skulle rentene stige, er det liten sjanse for at de blir like høye som det var i 1990.

 

Bedre betjeningsevne som følge av lønn

 Inntektene har økt mye de siste 25 årene men det er også åpenbart at lavere renter gjør at vi kan betjene mer gjeld enn tidligere. En gjennomsnittsfamilie i Norge med to barn, det yngste i barnehage, hadde i 2014 en disponibel inntekt på 720 000 kroner ifølge SSB.

 I 2014 kostet det denne familien nærmere 270 000 kroner årlig å leve et godt liv. De resterende 450 000 kronene ble brukt til investeringer, sparing og til å betale renter og avdraglån.

 Gjeld i Norge

Gjeldsøkningen bekymrer

Det er ikke unormalt å bli bekymret når boligprisene får såpass stor vekst og at gjelden per innbygger stadig øker. Dette kan igangsette en uheldig dynamikk hvor kjøp av bolig styres av frykten for at det en dag blir dyrere, snarere enn selve boligbehovet. I sin tur kan dette kan føre til at enkelte personer tilpasser seg feil og tar opp mer gjeld enn man burde, men det betyr ikke nødvendigvis at det totale gjeldsnivået er for høyt eller at flertallet har satt for høy gjeldsbyrde.

 

Når inntektene stiger og den normale renten faller, er det naturlig at gjeldsbelastningen og boligprisene øker. Husholdninger flest tilpasser seg på en forsvarlig måte om rentene skulle øke. Gjeldsbelastningen blant nordmenn er høyere i dag fordi vi stort sett har råd til det. Mer gjeld er ikke ene og alene grunn nok til bekymring så lenge inntektene øker.

 Gjeld i Norge

Forbruks- og kredittkortgjeld

Mange nordmenn har benyttet seg av forbrukslån som utgjør en liten andel av gjeldsbeholdningen blant norges befolkning. Det samme gjør kredittkortgjeld. For at man skal kunne forbedre privatøkonomien anbefales det at man refinansierer gjelden sin for å ytterligere kunne senke månedlige kostnader til renter og avdrag. Sagt med andre ord går refinansiering ut på at du innfrir dine smålån og kredittkortgjeld med et nytt forbrukslån i en bank som tilbyr lavere rente

Eminentor tilbyr en smart tjeneste som sammenligner renten fra flere ledende norske banker. På denne måten vil du få mye bedre rentevilkår enn du ellers ville fått ved å søke direkte i en bank. Vær sikker på at du har et lån med lavest renteLånesøknaden er kostnadsfri og uforpliktende. 

Del denne artikkelen

Samarbeidsbanker

Eminentor samarbeider med flere store og små banker i Norge. Vi streber etter å gi deg det beste mulige lånetilbudet etter en helhetsvurdering av søknaden din. Et lån som er formidlet av Eminentor koster det samme som når du låner direkte av banken. Våre priser kan sammenlignes med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.