Hvorfor kjøpe seg inn i samboers bolig

Lån eller refinansier inntil 500 000 kr!

Din søknad behandles av flere banker - kostnadsfritt.
Lånebeløp
150 000
Løpetid
7
Lånet skal brukes til å refinansiere andre lån?
Månedsbeløp Fra 7 544,- *
* Lånksempel: 65 000 kr over 5 år, eksempelrente 6,99%., etabl.geb. 950 kr., mån. avgift 40 kr blir totalt 91 368 kr. Eff.rente 8,69%. Rentes settes individuelt mellom 8,69–25,3%. Lang nedbetalingstid og/eller en medsøker øker sjansene for å få lån. Du kan innfri lånet tidligere enn avtalt løpetid.
Søk nå
2017-12-11         Hint og tips
Hvorfor kjøpe seg inn i samboers bolig

                                                                                                                                            Foto: med tillatelse, CC0

Av Silje Føyen

Å flytte inn hos en som allerede eier bolig

Når man flytter sammen, er det noen ting man bør tenke igjennom og ha klart opptrukne grenser for, når det kommer til økonomien i forholdet. Det å snakke om økonomi er noe de fleste kvier seg for. Man vil liksom bare at det skal ordne seg. Men på sikt kan dette skape unødvendig friksjon i forholdet, for ikke å snakke om at det er fort gjort at man havner i noen feller som kunne vært unngått.

Feller når man flytter sammen

En felle å gå i for den som flytter inn, er  “jeg betaler dagligvarer og løpende utgifter, du betaler husleia”. Dette vil være en lite gunstig løsning på sikt, og er et mønster det kan være vanskelig å komme seg ut av når det først er lagt. Det vil på sikt føre til at den som sitter med boliglån og eier bolig,  sparer penger, mens den som betaler de løpende utgiftene, ikke sparer noe som helst. Den som eier bolig er med i veksten i boligmarkedet, mens den som ikke eier, blir hektet av boligmarkedet. Som samboere står man i utgangspunktet uten rettigheter i forhold til økonomisk deling hvis samboerskapet skulle ta slutt. Det vil si at den som eier bolig, også vil eie bolig etter at samlivet er over. Den som ikke eier bolig vil da plutselig stå på bar bakke.

å kjøpe seg inn i samboers bolig

                                                                                                                                            Foto: med tillatelse, CC0

Start med å betale husleie

Det kan være lurt å teste ut samboerskapet før man velger å kjøpe seg inn i samboers bolig. Dette kan ordnes slik at den som flytter inn, betaler husleie til den som eier boligen. På den måten får man en sunn fordeling av utgiftene fra første dag, og begge er med på å betale boutgiftene, og fellesutgiftene.

Å kjøpe seg inn i samboers bolig

Det vil altså alltid lønne seg å kjøpe seg inn i samboers bolig, og det beste vil være at samboere eier boligen sammen. Dette gjelder også om boligen er nedbetalt. Har parten som flytter inn mulighet for å kjøpe seg inn i boligen, vil dette være den beste løsningen økonomisk. Eierandelens størrelse vil være avhengig av hver parts bidrag til nedbetaling, om ikke annet er avtalt. I den forbindelse skal man huske at det ikke bare er direkte bidrag i form av betaling av avdrag på lånet som teller. Flere dommer har fastsatt at også indirekte bidrag teller i denne sammenhengen - det vil si ting som dekking av løpende utgifter, arbeid i hjemmet og omsorg for barn. Men dette gjelder altså hvis man ikke har formalisert eierandel og betaling av andre utgifter. Dette kan gjøres i en samboerkontrakt.

Skriv en samboerkontrakt

Det lønner seg å skrive en samboerkontrakt når man flytter sammen, slik at fordelingen av utgifter er formalisert. Det er her snakk om utgifter til husleie/lån på bolig, forsikringer, strøm og andre fellesutgifter, altså de utgiftene man ville hatt også om man bodde alene. Formaliseres dette i en kontrakt, vil delingen av boet være enklere ved et eventuelt samlivsbrudd. Man tror ofte at man skal leve sammen livet ut når man flytter sammen, men faktum er dessverre at det er lurt å ta høyde for at livet er uforutsigbart, og at et samboerskap kan ta slutt. Hvis man ikke har tatt forholdsregler mens man er gode venner og vel forlikte, er det mulig at den ene parten blir sittende som taperen i et brudd.

Fordeling av utgifter - tre modeller

Det finnes flere modeller for hvordan man deler utgiftene når man bor sammen.

Første løsning, er å dele som om man bor i et bofellesskap. Hver part betaler sin andel av husleie og fellesutgifter, og dekker private kostnader selv. Arbeidet som skal gjøres, skal være likt fordelt mellom partene.

Andre løsning er å dele “kommunistisk”, det vil si at man skal yte etter evne og få etter behov. Dette har vært en vanlig fordelingsmodell i det tradisjonelle ekteskapet, hvor det har vært mannen som har tjent pengene, mens kvinnen har stått for alt arbeide i hjemmet og med barna.

En tredje løsning er å dele fellesutgifter likt og beholde resten selv. Man legger pengene til alt som er felles i en pott, og har resten av lønnen sin som “lommepenger”.

fordeling av utgifter i samboerskapet

                                                                                                                                          Foto: med tillatelse, CC0

Tenk smart

Tenker man igjennom ting som fordeling av utgifter, husleie og det å kjøpe seg inn i samboers bolig hvis den ene eier bolig som den andre flytter inn i, på forhånd, og formaliserer dette i en samboerkontrakt, vil man stå bedre rustet økonomisk ved et eventuelt samlivsbrudd. I tillegg, har man da trukket opp og formalisert noen kjøreregler for økonomien i forholdet, noe som kan spare samlivet for friksjon over tid.

Del denne artikkelen

Samarbeidsbanker

Eminentor samarbeider med flere store og små banker i Norge. Vi streber etter å gi deg det beste mulige lånetilbudet etter en helhetsvurdering av søknaden din. Et lån som er formidlet av Eminentor koster det samme som når du låner direkte av banken. Våre priser kan sammenlignes med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.