Ordliste

Lån eller refinansier inntil 500 000 kr!

Din søknad behandles av flere banker - kostnadsfritt.
Lånebeløp
150 000
Løpetid
7
Lånet skal brukes til å refinansiere andre lån?
Månedsbeløp Fra 7 544,- *
* Lånksempel: 65 000 kr over 5 år, eksempelrente 6,99%., etabl.geb. 950 kr., mån. avgift 40 kr blir totalt 91 368 kr. Eff.rente 8,69%. Rentes settes individuelt mellom 8,69–25,3%. Lang nedbetalingstid og/eller en medsøker øker sjansene for å få lån. Du kan innfri lånet tidligere enn avtalt løpetid.
Søk nå

A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  M  P  R  S  Å 


A

Amortisering

Periodisk nedbetaling av et lånebeløp; kalles også nedbetalingsplan. Enten betales lånet ned i like store avdrag, tillagt påløpt eller neste termins renter, eller lånet betales med like store beløp per termin. Renten er da beregnet for hele lånets løpetid, og delt opp i forhold til antall terminer.

Amortiseringsfrihet

En eller flere terminer i en nedbetalingsplan der avdrag ikke forfaller til betaling.

Amortiseringstid

Tiden fra en nedbetalingsplan starter og slutter

Annuitet

Beløpet en låntaker betaler i rente og nedbetaling på et lån. For annuitetslån er summen av rente og nedbetalinglike stor, dvs. samme sum hver gang. Når rentedelen minsker, øker nedbetalingsdelen like mye.

Autogiro

Regninger trekkes automatisk fra din bankkonto, dersom du har fylt en blankett og gitt ditt samtykke.

B

Bankdag

Dag når norske banker har åpent: mandag-fredag, som ikke er en helgedag.

Bankpolicy

Banken har taushetsplikt og får ikke avsløre for uvedkommende hvilke forhold kunden har til banken.

Bedriftskonto

Bedriftskonto benyttes til inn- og utbetalinger i din bedrift. Kontoen er et naturlig redskap i den daglige driften og kan disponeres med de betalingstjenestene du måtte ha behov for. Tilgang til kontoen har du i nettbanken og på den måten kan du enkelt administrere bedriftens likvider.

Betalingsanmerkning

Når namsmannen eller domstol har anslått betalingsskyldigheten for en ubetalt skyld. Den registreres i tre år blir igjen uansett om skylden betales.

Betalingskort

Betalingskort er et plastkort som kan brukes ved betaling av kjøp av varer og tjenester i stedet for kontanter. Det finnes to hovedtyper betalingskort: debetkort og kredittkort.

Betalingspåminnelse

Samtale eller brev fra en lånegiver å betale en forfalt regning.

Betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse betyr at du kan utsette betalingen ofte rentefritt i en gitt periode (alt fra 1-36 mnd er vanlig) mot et gebyr. Betaler du alt innen forfall betaler du kun utsettelsesgebyret, eller eventuelle påløpte renter.

Blancolån

Lån uten sikkerhet.

Bonus

Bonus er noe du får gratis og som kan opptjenes gjennom en gitt bruk av kredittkortet. Bonus medfører at man ofte sparer opp til poeng som ofte kun kan benyttes til et bestemt formål. Det kan være ved kjøp av spesielle varer eller tjenester slik som flyreiser, matvarer eller lignende. Bonuspoeng kan som regel konverteres til varer eller tjenester og samles som regel opp i en konto som du har tilgang til.

Bokostnad

Totalkostnad når man bor i en bolig, dvs. summen av driftskostnader, nedbetaling av lån, rentekostnader, samt avdrag før eventuelle skattefradrag. Se driftskostnad.

C

Cashback

Cashback betyr at du får penger tilbake på kjøpet ditt. Ved de fleste kredittkortkjøp vil dette medføre at et beløp/prosentandel trekkes fra på din kredittkortfaktura og du må betale tilbake et lavere beløp en det varen opprinnelig kostet. F.eks: Kjøp av sko til 1000.- kr med 5% cashback vil medføre at beløpet på fakturaen fra kredittkortselskapet blir 950,- kr.

D

Driftskostnad

Kostnadene for eiendommens drift som energi, elektrisitet, vann, søppelrydding, renhold, forsikring m.m. Se boligkostnad.

E

Effektiv rente

Summen av renter og andre kostnader som etablerings- og fakturagebyr, antall nedbetalinger m.m. konvertert til en årlig rente på lånet. Effektiv rente brukes for å kunne sammenligne hva ulike lån koster.

Egenkapital

Egenkapitalen er andelen av kjøpesummen du selv må legge inn i boligen. Minstekravet for egenkapital er 15%.

Etableringsgebyr

Kostnad for å legge opp et lån.

F

Factoring

"Factoring" betyr at en virksomhet selger sine kundefordringer (dvs. fakturaer) til en tredjepart (kalt en faktor) som tar en provisjon for håndtering av fakturaene. Gjelder utsending av fakturaer, reskontrooppfølging, kundedialog, purring og inkasso - dermed kan du konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Fastrente

En bindende avtale om en fast rente for 3, 5 ,10 eller 15 år. Fastrentelån er mindre fleksibelt enn flytende lån, da man er bundet til en fast rente og nedbetalingsplan. Se flytende rente.

Finansieringsbevis (lånebevis)

Finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Lånebeviset har normalt gyldighet i 3 måneder. Det er fint å ha dette klart før du skal på visning og rett som det er finner din drømmebolig.

Flytende rente

Rente på lånet endrer seg i takt med svingninger i markedet. Lånet kan innfris når som helst - helt eller delvis. Se fast rente.

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån man kan få uten å stille sikkerhet i eiendeler. Et typisk forbrukslån lar deg låne mellom 1 000,- og 500 000,- kroner.

G

Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er en erkjennelse av å skylde penger, og et skriftlig løfte om å tilbakebetale pengene. Gjeldsbrevet innholder personopplysninger om hvem som er låntaker(e), lånebeløp, informasjon om nedbetaling og rentebetingelser

H

Høyrentekonto

En høyrentekonto er en form for bankkonto beregnet på langsiktig sparing.

I

Inkasso

Prosedyre hvor kredittgiveren kan få betalt for sine krav.

K

Kausjon

Forbindelse av en eller flere personer (fysiske eller juridiske) å svare for kreditteierens betalingsforpliktelser om denne ikke oppfyller disse.

Kausjonist

Fysisk eller juridiisk person som går i borgen(?) for en annen persons betalingsforpliktelser.

Kapitalkostnad

Rente og nedbetaling på et lån.

Kreditt

Kreditt er penger en bank eller låneinstitusjon låner ut til kunden mot løfte om å etterbetale ved senere tilfelle.

Kredittgiver

Den som gir et lån. Se kredittgiver.

Kredittkort

Kredittkort er et betalingskort hvor kortholder gis kreditt ved kjøp av varer og tjenester.

Kreditteier

Den som får et lån. Se kredittgiver.

Kredittopplysning

Opplysning om en privatpersons eller foretaks kredittverdighet.

M

MasterCard

MasterCard er et multinasjonalt selskap med virksomhet innen betalingstransaksjoner og da spesielt korttransaksjoner med debet- og kredittkort som bærer selskapets varemerke, MasterCard.

P

Pantbrev

Et dokument som er bevis på et bil- eller boliglån.

R

Refinansiering

Refinansiering er å oppnå bedre betingelser på den gjelden man har, og dette gjør man ved å ta opp ny gjeld med lavere renter og omkostninger og deretter innfri den gamle gjelden med det nye lånet.

Refinansiering med fast eiendom som sikkerhet

Refinansiering med fast eiendom som sikkerhet innebærer det samme som refinansiering, men at banken tar pant i din bolig og dermed vurderer å tilby enda lavere rente og bedre vilkår.

Refinansiering med fast eiendom som sikkerhet tenkes i tre tilfeller: Det ene er når du har betalt mye ned på lånet ditt og ønsker at banken skal vurdere om det er mulig å gi deg lavere rente.

Det andre er når du vil samle all gjeld i ett lån. Det kan for eksempel være hvis du har forbruks- og kredittkortgjeld.

Et tredje tilfelle er hvis du ønsker å øke det lånet du har. Dette forutsetter at du har ledig sikkerhet i boligen eller annen fast eiendom som du kan benytte.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en fellesbetegnelse for forsikringer i forbindelse med reiser. Dette kan være reisegods-, reiseulykkes-, reisesyke-, reiseansvars-, hjemtransport- og avbestillingsforsikring. Reiseforsikringen kan gjelde en enkelt reise eller en bestemt tidsperiode, omfatte én eller flere personer, og være gyldig i hele verden eller bare i et avgrenset område.

Rente

Lånegivernes godtgjørelse for lån.

Rentefri kreditt

Alle kredittkort tilbyr en gitt periode med rentefri kreditt, noe som betyr at de låner deg penger gratis i ett gitt antall dager. Dette kan være helt opp til nesten 60 dager.

Rentesats

Renten i prosent av den aktuelle kapitalgjelden.

Rentetak

Et rentetak innebærer at lånerenten ikke overstiger et avtalt rentenivå

S

Serielån

Nedbetaling med samme beløp hver forfallsdag. Rente på den aktuelle gjelden tilkommer. Se annuitet.

Sikret lån

Et lån der lånetageren garanterer for lånet ved hjelp av f.eks. et hus eller en bil.

Skyldner

Betyr det samme som debitor, det vil si en som er forpliktet av et krav. Betalingsansvarlig person eller personer som låner penger.

SME

“Small and Medium (sized) Enterprises", altså små og mellomstore bedrifter.

Smålån

Med smålån menes lån til finansiering av middels til større innkjøp av varer og tjenester som elektroniske artikler, hvitevarer, møbler, reiser, oppussing og andre produkter og tjenester.

Sparekonto

Rentesparing er en form for bankkonto beregnet på langsiktig sparing med høyere rente enn for eksempel en lønnskonto

Å

Årspris

Årspris på kredittkort er det fortsatt noen banker og kredittkortselskap som krever, men det har blitt mindre vanlig. Kredittkortet skal tilby veldig bra tjenester og forsikringer for å kunne forsvare en årspris på kredittkortet i dag, ettersom det er så mange gratis kredittkort på markedet med bra tjenester og forsikringer.

Samarbeidsbanker

Eminentor samarbeider med flere store og små banker i Norge. Vi streber etter å gi deg det beste mulige lånetilbudet etter en helhetsvurdering av søknaden din. Et lån som er formidlet av Eminentor koster det samme som når du låner direkte av banken. Våre priser kan sammenlignes med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.